Mapování rozvojového potenciálu pracovníků

Nabídka osobnostních testů – Hoganova metoda

Hoganova profesní psychodiagnostika je tvořena třemi základními psychodiagnostickými dotazníky: Hoganovým osobnostním dotazníkem (HPI), Hoganovým rozvojovým testem (HDS) a Inventářem motivů, hodnot a preferencí (MVPI). Hoganovy metody patří k nejkvalitnějším svého druhu. Jejich psychometrické parametry jsou vysoce ceněny Britskou psychologickou společností (British Psychological Society) i americkým Buros Institute of Mental Measurement. Všechny testy jsou uznávány (APA) American Psychological Association.

Díky více než několika stovkám studií mají výsledky všech dotazníků vysokou predikční validitu a lze na jejich základě efektivně předvídat úspěšnost lidí na konkrétních pracovních pozicích. Lokalizace těchto metod do českého kulturního prostředí proběhla v souladu s přísnými mezinárodními standardy pro převod psychodiagnostických testů. Největší komparativní výhodou Hoganových metod ve srovnání s ostatní psychodiagnostikou dostupnou na českém trhu jsou kvalitní normy pro českou dospělou pracující populaci. Ty umožňují provádět smysluplná srovnání jedinců nebo skupin mezi sebou. Metoda HPI je pak navíc jedinečná tím, že se zaměřuje na reputaci osoby, tedy na to, jak je vnímána svým okolím a jak na něj působí.

Hoganův osobnostní dotazník (HPI) Hogan Personality inventory

HPI hodnotí normální osobnost a předpovídá úspěch v profesionálním životě. Primárně navržen pro použití při výběru zaměstnanců, jejich rozvoji a kariérovém plánování. Měří a srovnává osobnostní charakteristiky, které se objevují při sociální interakci, a které mohou být nápomocné nebo naopak nevhodné při dosahování cílů v pracovním kontextu. HPI byl vytvořen na základě výzkumu profesního výkonu, povznáší psychodiagnostiku od pouhého popisu osobnosti k předvídání výkonu kandidáta v určitých pozicích.

Hoganův rozvojový test (HDS) Hogan Development Survey

HDS odhaluje dispozice k disfunkčním a rizikovým vzorcům chování, které se mohou projevit pouze v krizových a zátěžových situacích. Tyto vzorce chování negativně ovlivňují naši kariéru a mezilidské vztahy a představují „odvrácenou stránku“ osobnosti. V pracovním kontextu mohou znemožnit efektivní komunikaci či vedení týmu a snížit produktivitu. Když tyto vzorce chování rozpoznáme, můžeme je překonat. Výsledky HDS slouží především jako podklad pro koučování a individuální rozvoj.

Inventář motivů, hodnot a preferencí (MVPI) Motives, Values, Preferences Inventory

MVPI je zaměřen na zjištění vnitřních hodnot, preferencí a motivů. Na jejich základě lze odvodit, jaká profese, práce a prostředí bude zaměstnance nejvíce motivovat a uspokojovat. Lze tak předpovědět, do jaké míry bude pracovníkovi „sedět“ pozice, pracovní tým či firemní kultura společnosti a jakou organizační kulturu bude on sám v roli vedoucího pravděpodobně vytvářet.

Nahoru

Konzultace a poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Podle konkrétního zadání provedeme analýzu rozvojového potenciálu řídících a klíčových zaměstnanců ve vaší firmě. Na základě této analýzy můžeme pro vaši firmu (oddělení, tým, jednotlivce) připravit dlouhodobý rozvojový plán.

Nahoru

Development a assesment centra

Nabízíme přípravu a realizaci moderních způsobů výběru a rozvoje pracovníků. Doporučujeme kombinovat s naší nabídkou Mapování rozvojového potenciálů pracovníků, nabídku naleznete zde

Nahoru

Týmové koučování a tréninky

 1. Tvorba strategie, definování hodnot, poslání nebo vizí firmy
 2. Řízení změn v týmu
 3. Řešení neobvyklého problému
 4. Hledání řešení konfliktní situace
 5. Realizace náročného projektu
 6. Týmový trénink komunikace ve skupině

Týmové koučování je alternativní cestou mapování a rozvoje vlastního potenciálu. Malý počet účastníků ve skupině (max. 8) a přítomnost dvou lektorů umožňuje kombinovat individuální přístup se skupinovou dynamikou.

Týmové koučování nebo trénink můžeme připravit podle konkrétního zadání přímo vám „na míru“. Tyto rozvojové aktivity realizujeme přímo ve firmách, podle dohody můžeme zajistit i jiné vhodné prostory.

Nahoru

Individuální koučink pro management

Pohledů, přístupů a metod, které se nazývají koučování, je na trhu celá řada. My a naši spolupracovníci pracujeme přístupem systemického koučování, pro který je typické celostní a nedirektivní hledání nových možností pro řešení situací. Tento způsob rozvoje je výhodný především v tom, že změny v chování (řadových zaměstnanců i managementu) jsou dlouhodobé a trvalé. Trvalost změn je pak zárukou omezování dalších nákladů na rozvoj nebo vzdělávání ve vaší firmě. Současně jde o přístup, který přináší změny v přemýšlení o sobě, o firmě, o lidech v ní. Vede manažery k vědomému vedení lidí (namísto příkazů a kontroly, které často nejsou efektivní). Ideálním výchozím bodem pro koučink jsou výstupy z Hoganova osobnostního dotazníku (více zde) a z Hoganova rozvojového testu (více zde).

Individuální koučink realizujeme přímo ve firmách, podle dohody můžeme zajistit i jiné vhodné prostory.

Většinou se jedná o půlroční práci s frekvencí 1x za 14 dní.

Nahoru

Individuální koučink a doprovázení v obtížných situacích

 1. Rozvoj potenciálu
 2. Mapování silných a slabých stránek
 3. Hledání nové motivace
 4. Podpora při ztrátě nebo hledání zaměstnání
 5. Doprovázení ve složitých životních situacích nebo v období životních změn
 6. Pomoc při zkoumání nitra a hledání životní cesty

Nahoru

Individuální poradenství v oblasti rozvoje vlastního pracovního potenciálu

Na základě výstupů z Hoganových osobnostních dotazníků (více zde) s Vámi povedeme diskuzi vedoucí k vědomé práci s Vašimi schopnostmi, možnostmi a přáními vedoucí k jejich sladění a naplnění. Délka trvání je zcela individuální.

Nahoru

Otevřené workshopy

Práce, rodina a já… aneb jak to zvládnout a nezbláznit se

Je čas začít přemýšlet o tom, zda je reálně možné v současné době „sladit“ rodinný a pracovní život. Jak to zvládáte vy? Co můžeme udělat, aby nám to šlo lépe? Jak vychovávat děti v omezeném prostoru, který nám náročné zaměstnání poskytuje? Jak si při tom všem vytvořit prostor sám pro sebe? Prožíváte pocity viny, že nedáváte rodině tolik, kolik by si zasloužila a potřebovala? Pokud vás zajímají odpovědi na výše uvedené otázky, neváhejte přijít. Nejste v tom sami!

Workshop je vhodný pro ženy i muže, případně pro páry.

Rozsah: 16 hodin (2 dny obvykle víkend)

Škola, já a rodiče… aneb jak se učit

Pojďte s námi naučit se učit. Vedle učitelů jsou nejbližšími partnery a pomocníky při učení rodiče, proto je zveme také, aby se více mohli účastnit učení se učení a byli dětem doma oporou… a také, aby společně mohli sdílet radost.

Investujte svůj čas pro své děti, udáte pro ně to nejlepší.

 1. Ve zvyšující se konkurenci nastal čas změnit to, jak přemýšlíme o vzdělávání a učení
 2. Praxe ukazuje, že v dnešní době nestačí nahustit si mysl vědomostmi, je třeba umět s informacemi pracovat, umět vybrat podstatné, spojit si informace do souvislostí, umět sledovat kontexty a také umět se učit.
 3. Nejlepší žáci a studenti se umí učit efektivně, umí využívat metod a postupů, které jim umožní rychle získávat nové vědomosti a dále s nimi pracovat. Proto jsou nejlepší.
 4. Schopnost učit se otevírá nejen brány prestižních středních a vysokých škol, ale na trhu práce je žádanou kompetencí, podle níž jsou mimo jiné uchazeči vybírání na klíčové pozice.

Workshop je vhodný i pro děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie aj.)

Rozsah: 16 hodin (2 dny, obvykle víkend)

Nahoru

Těhotenství a porod jako váš úspěšný projekt

Také to znáte?

Jste těhotná a máte strach z toho co Vás čeká? Zdá se Vám, že jste dosud tak velký úkol před sebou neměla?

Už jste rodila a nemáte na předchozí porod a na období po něm dobré vzpomínky? Chtěla byste tentokrát něco jinak a nevíte jak do toho?

Marně hledáte odpověď na své otázky v internetových diskuzních? Máte pocit, že Vás ještě vice znejistí? Napadají Vás myšlenky, které se těžko sdílí s okolím a přesto jsou pro Vás velmi důležité?

Jste těhotná, hodně pracujete a na „těhotenské“ záležitosti zatím nemáte čas a ani náladu? Přesto občas cítíte, že už byste se měla nějak „chystat“?

Více informací naleznete v PDF dokumentu zde [145.4KB].

Nahoru

Kurz pro (ne)dokonalé rodiče

Také to znáte?

Děti jsou více rozjívené, neposlouchají, nedělají co dělat mají nebo naopak dělají až příliš (nepořádku, hluku, průšvihů)?

Cítíte se jako rodiče zmatení? Co je ve výchově správně a co ne? Bojíte se, že děláte ve výchově chyby?

Myslíte se, že svět Váš a Vašich dětí se od sebe nějak vzdálily a že není možné si rozumět? Rozvedli jste se a nějak se to celé zadrhlo?

Dohadujete co dětem povolit a co zakázat? Zlobí vás, že vás stále někdo radí jak na to? Bojíte se, že si svá vlastní rodičovská přesvědčení neprosadíte?

Více informací naleznete v PDF dokumentu zde [158.8KB].

Nahoru

Jak pracovat v HR sám se sebou

Zdá se vám, že jste pro práci se svými lidmi zapomněli pracovat sami se sebou? Chtěli byste se restartovat? Chtěli byste se naučit něco nového? Objevit co umíte, ale možná jste to už zapomněli? Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, pak jste na dobré adrese.
Jednodenní otevřený workshop pro manažery, HR manažery, majitele firem, personalisty.

Více informací naleznete v PDF dokumentu zde [92.5KB].

Přihlášení prostřednictvím formuláře v PDF dokumentu zde [63KB] nebo ve Wordu zde [513.4KB].

Nahoru

Systemický přístup v řízení lidských zdrojů

Otevřený workshop pro personalisty, HR manažery a řídící pracovníky
Ptáte se sami sebe jak se jako personalista dívám na „své“ lidi? Jak o nich přemýšlím? Jaké předpoklady existují v mém přemýšlení ve vztahu k lidem? Máte jako HR manažer chuť něco ve vaší firmě ve vztahu k lidem měnit, ale nemáte odvahu? Zdá se vám, že překážek je příliš mnoho? Pokud vás tyto a podobné otázky zajímají, jste na správném místě!

Rozsah: 4 jednodenní setkání (celkem 32 hodin), maximální počet účastníků ve skupině 8.

Více informací naleznete v PDF dokumentu zde [315.3KB].

Přihlášení prostřednictvím formuláře v PDF dokumentu zde [120.4KB] nebo ve Wordu zde [528.6KB].

Nahoru

Body and Mind víkend v klášteře

Také to znáte?

Hodně pracujete a nemáte čas na koníčky, rodinu, přátele, sami na sebe? Máte pocit, že už vlastně neumíte odpočívat? Že stále jen běžíte? A ani exotické dovolené pocit relaxace nepřinesou?

Chtěli byste ve svém životě něco změnit, méně spěchat a více si ho užívat a nevíte jak to zařídit?

Byli jste na různých relaxačních víkendech, pobytech, dovolených, ale máte pocit, že to není ono?

Více informací naleznete v PDF dokumentu zde [149.2KB].

Nahoru