Reference

Mám několikaletou pozitivní osobní zkušenost v systemickém koučování s Petrou a Mirkou. Z mého pohledu je užitečné, že pracují dohromady, protože každá má osobitý přístup, což je ve výsledku pro klienta velkou výhodou, má–li možnost pracovat s oběma dámami společně nebo zvlášť a získávat tak zcela odlišné náhledy.

Romana Šedá, prezidentka Czech Business Club, Business Life, a.s.

Nahoru

S Petrou a Mirkou spolupracuji na systemickém přístupu několik let a pokud někdo hledá možnost, jak posunout sebe sama, svůj tým nebo svoji společnost, doporučuji mu se zastavit. Nečekejte promítání prezentací, postávání před tabulí nebo pasivní poslech někoho, kdo už všechno zná a rád Vám o tom bude vyprávět. Pokud se odvážíte si nechat pomoci nahlížet na již promyšlené z doposud nemyslitelných pohledů, pokud si dovolíte nechat se vyprovokovat správnými otázkami a budete ochotni nad svou odpovědí intenzivně přemýšlet, možná se stane i Vám, že se přijdete na odpovědi a zdroje, o kterých jste nevěděli a tudíž ani nemohli na začátku spolupráce s Petrou a Mirkou očekávat. A to jak v rovině manažerské, tak osobní.

Ing. Roman Kmoníček, MBA, jednatel společnoti goodooga s.r.o.

Nahoru

Mirka Fremrová mě koučovala v roce 2012, kdy jsem se na ni obrátil s prosbou o koučování, abych se mohl dále rozvíjet. Spolupráce s Mirkou byla velmi příjemná a pro mě užitečná. Při koučování mě Mirka velmi citlivě přivedla k tomu, abych si našel nové pohledy na dané situace a uvědomil si co je pro mě opravdu důležité.

Miloš manažer Česká pojišťovna a.s.

Nahoru

Petra je zkušený kouč. Vždycky se mi snažila pomoci v lepší orientaci v životních situacích, kde jsem tápala a nebyla schopna učinit efektivní rozhodnutí. Dokázala mi realitu ukázat z více úhlů pohledu. Jednání vede neformálně, snaží se řešené problémy demonstrovat na příkladech (i z jejího života), což vnáší do společných setkání důvěru a respekt.

Dana Prudíková, právnička

Nahoru

Petru Zvonařovou a Miroslavu Flemrovou znám tři roky a mohu se zaručit za kvalitu jejich práce, respekt a vážnost, který věnují každému, kdo k nim přijde. Jsem si jist, že pokud se rozhodnete pro spolupráci nimi, dostane se vám zodpovědného přístupu, který bude užitečný a prospěšný pro váš profesní i soukromý život.

Filip Neuhäuser, manažer

Nahoru

S paní Petrou Zvonařovou spolupracujeme již 4 roky. Ve farnosti nám pomáhala při výběru zaměstnanců, s jejich vzájemným poznáváním a zajišťovala i supervizi a koučování. V poslední době pracuje s novým pedagogickým týmem v naší Církevní mateřské škole sv. Jakuba. Během této spolupráce prokázala nejen citlivost, nadhled a takt při hodnocení lidí, ale i odborné znalosti a schopnost rychle objevit příčiny jejich jednání. Společně s nimi dokázala odhalovat jejich přednosti a hledat  důvody nepochopení druhých. Důrazem na jedinečnost a jinakost každého člověka probouzí radost ze sebe sama a dodává odvahu k vzájemné spolupráci s druhými. 

Jan Uhlíř, arciděkan, Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Nahoru

S Petrou Zvonařovou jsme měli možnost spolupracovat v oblasti vzdělávání ve společnosti Office DEPOT v letech 2011–2014 v rámci projektu Manažerská akademie, určeném pro systematické vzdělávání středního managementu společnosti. Petra připravovala a vedla tréninky v oblasti soft skills, např. na témata – role manažera, stress a health management, emoční inteligence, apod. Byla rovněž zapojena do koučinku a mentoringu v rámci talentových programů pro střední management a obchodníky. Její tréninky a koučink byly účastníky hodnoceny jako velmi kvalitní s vysokou přidanou hodnotou. Moje osobní zkušenost s její prací, kdy jsme společně připravovali nebo vedli některé tréninky, byla velmi pozitivní. Jedná se o vzdělanou a zapálenou lektorku, která umí upoutat pozornost a motivovat účastníky k zapojení do tréninku. 

Jiří Nejedlý Learning&Development Manager, Ilona Kratochvílová HR Director CEE, Office Depot s.r.o.

Nahoru

Petra je velmi citlivý, respektující a zkušený trenér. Vždy dychtila po dalším poznání a sebezdokonalování. Strávili jsme spolu jeden rok náročného, teoretického i praktického tréninku systemického koučování ve společnosti DELTA training. Její přístup ke klientům je příjemné, užitečný a plný porozumění. Ona je opravdu schopna poslouchat a využít své hluboké znalosti systemického přístupu. Jsem velmi rád, že jsem s ní osobně zažil mnoho koučovacích hodin.

Pavel Rousek, Quality manager–senior ve společnosti KBC Group NV Czech Branch

Nahoru

Petra byla mým koučem v rámci tréninku systemického koučinku. Velmi oceňuji Petry empatii a schopnost vytvořit atmosféru důvěry a porozumění. Petra je moudrý člověk a její pohled na věc mi pomohl najít jiný náhled na řešení různých situací. Petra má zkušenosti s–různými přístupy ke koučinku a dovede na základě analýzy potřeb klienta tyto metody efektivně využívat. Její přístup mi vyhovoval a Petru bych jako kouče doporučila.

Lenka Kakaščíková, Chief Finance Officer Novartis

Nahoru

Účastnil jsem se několika školení/tréninků, které Petra vedla nebo se na organizaci a vedení podílela. Pokaždé mně na takovémto školení upoutala Petřina zaujatost pro téma, nadšení, hluboká znalost tématu a rovněž velká sečtělost v dané oblasti. Svým nadšením a energií během meetingu dokáže strhnout i v počátcích nespolupracující účastníky. Dokáže účastníky vyprovokovat k činnosti i záměrně konfliktními či provokativními reakcemi. Přimět je k přemýšlení a sebereflexi. Měl jsem rovněž možnost strávit s Petrou několik hodin jako se svým osobním koučem v obtížnějších chvílích mého profesionálního života, kdy jsem potřeboval utříbit myšlenky a dospět k nějakému zásadnějšímu rozhodnutí. Na těchto seancích bylo vždy poměrně snadné navázat s Petrou komunikaci založenou na důvěře a naprosté otevřenosti. To z mého pohledu potvrzuje Petřino mimořádně vysoké EQ. Na základě mých osobních zkušeností mohu konstatovat, že umožnit Petře zorganizovat a vést trénink/školení nebo osobní koučink je vždy dobrá volba.

Michael Malý 
Country Sales Manager GBN

Nahoru

Spolupracujeme s těmito firmami/institucemi


Nahoru