Girl with computer

Jak pracujeme

Systemický přístup

Systemický přístup v sobě zahrnuje různé postupy a přístupy různých oborů lidské činnosti: psychologie, pedagogiky, filosofie, ale i kybernetiky.

V praktické rovině je pro systemický přístup zásadní respekt, užitečnost a krása.

Kouč zachází s pracovníkem jako s kompetentní, sobě rovnou bytostí, které pomáhá v rozhovoru svou kompetentnost ke změně hledat, stejně jako i chuť se měnit (motivaci). Hybatelem změny je vždy pracovník, kouč mu však může v rozhovoru pomoci najít možné zdroje, mapují společně potenciál, hledají, co přesně pracovník chce. Kouč buduje vztah na tom, co funguje, nehodnotí, nediagnostikuje.

Ukazuje se, že právě tento nedirektivní přístup je velmi efektivní a v praxi je využíván v řadě úspěšných firem, včetně neziskových organizací i některých škol.

V případě delší spolupráce vede koučování k posílení vztahu k sobě samému, ke zvýšení sebevědomí, k podpoře pozitivního myšlení, s posílení vztahu k lidem i mimo pracovní prostředí.

Pracujeme s využitím metodiky spolupracujícího přístupu (práce s rozhovorem), metodiky zaměřené na řešení (práce s cílem), hamburské školy (práce se zakázkou) a narativního přístupu (práce s příběhem).

Nahoru